40 års fødselsdag

Tvindkraft fejrer 40 års dag.

Den 30. maj 2015 samledes vi rundt regnet 300 mennesker i sportshallen på Tvind for at fejre 40-årsdagen for det første spadestik til Tvindkraft.
Mange forskellige mennesker bidrog til at gøre arrangementet til en uforglemmelig dag: Skolerne i Tvind sørgede for en smuk indretning af salen og dejlig servering og et fint værtskab. Programmet hyldede Tvindkraft til fulde. Talerne var veloplagte og inspirerende og fængslede os alle. De mange forskellige mennesker, der alle kom, fordi Tvindkraft betyder meget for dem, var et lydhørt publikum. Vinden blæste og Tvindkraft snurrede og lavede strøm og varme til det hele.
Da vi sluttede med at tage det første spadestik i en kæmpe kage lavet af elever og lærere, mærkede vi historiens vingeslag.

40-r-2-forkmpere
40-r-300-tilhrere

Da lærerne på skolerne i Tvind besluttede at opføre møllen, var det for at skaffe egen energiforsyning i kølvandet på oliekrisen, hvor monopoliseringen havde vist, hvad det betød for almindelige mennesker ikke at have magt over egen energiforsyning. Ligeledes begyndte forureningen grundet fossile brændsler at træde tydeligt frem, og – ikke mindst – fik udsigten til atomkraft, som var på regeringens program, mange mennesker i Danmark til at brænde for energi, der ikke satte menneskers og klodens sikkerhed på spil.
Møllen Tvindkraft blev bygget så stor, at den tydeligt viste, at vindkraft kunne komme til at batte.
I dette hæfte kan du læse flere forskellige fremstillinger af, hvorledes dette kom til at ske, fortalt af lige så forskellige mennesker, for hvem Tvindkraft og vindkraft kom til at spille en stor rolle.
Og som flere siger i teksterne her: Tvindkraft og vindkraft kom og kommer også til at spille en rolle vi ikke havde set komme dengang, nemlig i det, der kan siges at være menneskenes største udfordring i det 21. århundrede: Den globale opvarmning og klimaforandringerne.

40-r-Stende-applaus-for-mlleholdet
40-r-Kagen-bres-frem

Tvindkrafts rolle blev dels teknisk, idet Tvindkraft blev pionérmøllen andre stræbte efter at leve op til og som de fik tekniske løsninger fra, og som førte til at vindenergi i dag er den vedvarende energiform, der spiller den største rolle i udfasningen af fossile brændsler.
Men byggeriet af Tvindkraft kom ikke mindst til at spille en politisk rolle i ordets egentlige forstand, idet møllen blev et bevis på, hvad almindelige mennesker kan udrette, når vi står sammen og kæmper for en fælles sag og stoler på egne kræfter. Det var en kolossal bedrift mølleholdet udførte, da de på 2 år og 10 måneder således skabte industriel fornyelse, der bragte Danmark i førertrøjen i verden indenfor vindenergi. Det lod sig gøre gennem entusiasme, gåpåmod, yderst omhu i forhold til hver eneste detalje og fasttømret sammenhold. Denne bedrift kan også bruges som forbillede i kampen for at mindske klimaforandringerne og effekten af dem mest muligt, specielt for de fattige i verden.
Alt dette kan du læse om i dette hæfte.
Du kan læse talerne fra programmet, og du kan læse uddrag af det, dem der bad om ordet sagde.
Desuden er der sange og digte og billeder fra begivenheden.
God læsning!

40-r-Stende-applaus-for-mlleholdet
40-r-Salg-af-sm-mller-J
40-r-Tvindkraft-Henning-Bo-Madsen
40-r-ved-indgangen
40-Mlledansen-synges
40-r-Velkommen-til-Ulfborg