Pioner og veteran

D. 29. maj 1975 tog vi på Tvind det første spadestik for at skabe verdens største vindmølle. Samme år gik atomkraftværket i Barsebäck i drift.
D. 29. maj 2005 fejrede Tvindkraft sin 30-års fødselsdag. Få dage efter lukkede atomkraftværket i Barsebäck.Tvindkraft kører støt og roligt videre, som den nu har gjort i 38 år.
 
”Hvad skal væk? Barsebäck!”
”Hvad skal ind? Sol og vind!”
Sådan råbte vi dengang i 70’erne.
 
Læs mere her om baggrunden for møllebyggeriet, og visioner om fremtiden dengang og nu:
 
Møllen blev bygget midt under atomkraftens fremmarch - på et tidspunkt, hvor energiplanlæggerne ikke havde meget tilovers for vindkraft og slet ikke for, at en flok lægmænd gik i gang med et så halsbrækkende projekt.
Dog, i den danske befolkning - og også uden for landets grænser - spredtes rygtet om møllebyggeriet, og folk strømmede til fra nær og fjern for at give deres besyv med.
Mange lod sig inspirere af mølleholdets gå-på-mod og overbevisning, og møllens størrelse viste at vindkraft var noget der var fremtid i.
 
Tvindkraft har vist, at dér hvor mennesker går sammen om en vision, lægger hovederne i blød og sætter kræfterne ind, kan der banes nye veje. I dag udgør vindkraft over 20% af strømproduktionen i Danmark, og Danmark har verdens største vindmølleproduktion. Det er der grund til at glæde sig over.
 
Samtidig er det endnu kun 8 lande i verden der har en betydelig vindmølleenergi-sektor og energikrisen er ligeså påtrængende som den var i 70’erne. Global opvarmning ødelægger grundlaget for liv på jorden og slår dyr og mennesker ihjel. Time Magazine advarer i en cover story d. 3. april 2006 mod en spiral af effekter fra den globale opvarmning, som på et tidspunkt vil få alle nuværende balancer i naturmiljøerne til at tippe over.
Oliekrige slår tusindvis af mennesker ihjel og bruger kæmpe ressourcer der kunne bruges forskning i vedvarende energi og menneskelig udvikling.
Og måske står vi nu overfor verdens første urankrig?
Samtidig sender solen hver dag 15.000 gange så megen energi til jorden som vi har brug for. Og solens energi skal ingen føre krig for at få. Den lader sig hverken centralisere eller monopolisere. 21/6 1975 bringer Ringkøbing Amts Dagblad et interview med byggeholdet.
 
Et citat siger:
”- Men hvad så med den energi, som ingen kan sætte sig på?
- Ja, vi har altså grebet til vindkraften som et forsvar mod en udvikling, vi er imod. Der er kolossale kræfter i den. Sandet bliver flyttet hvert forår. Selv el-master bliver væltet om på jorden. De kræfter er det naturligvis profitabelt at indvinde. De kan kombineres med solkraft. Når solen skinner én time på en kvadratkilometer her i landet, produceres der ligeså megen energi på det område som et mellemstort atomkraftværk kan klare på samme tid. Jamen det siger da noget om, hvordan vi er blevet forført med hensyn til hvor vi skal hente vores energi!”
 
Artiklen slutter:
” - Har du et konkret forslag til de folkevalgte?
 - Ja, ….. Amtsrådet burde nedsætte en kommission til at undersøge alternativ energi og lægge resultaterne ud til de almindelige mennesker, som er interesserede i at arbejde med det. ….det var en god ting hvis det kunne kombineres med det øvrige vidsyn her i amtet. Hvor langt havde vi ikke været foran, hvis vi for længe siden var begyndt at investere de penge i alternativ energi, som de store selskaber har investeret i oliekraft og atomkraft.”
Læs hele artiklen fra 1975 under ”skriverier”.
 
Udsagnet fra 1975 om solens magt og ønsket om fremgang for vedvarende energi gennem investeringer er ligeså gyldige nu som da. Som noget meget opmuntrende viser Ringkøbing Amt i dag sit vidsyn bl.a. ved at fremme forskning i brint til lagring af vedvarende energi.
 
På Tvindkraft arbejder vi for visionen at omdanne jordens energiforsyning til 100 % vedvarende energi. I øjeblikket ved at øge møllens produktion og gennem samarbejde med andre i og udenfor Danmark med samme vision.
 
På denne hjemmeside kan du læse og se billeder om hvordan møllen blev til, om teknikken, om møllens forvandling til et kæmpe stykke pop-art i det vestjyske landskab, om møllepasserne, du kan læse skriverier, som f.eks. artikler og sange, fremtidsvisioner og konkrete tiltag i overgangen til en verden med 100% vedvarende energikilder.
 
Velkommen her - og velkommen på besøg i Tvind!