Speeches 40 years

40 aar Jens MidtibyMange tak for invitationen – det er en ære for os, Bettina, Alice og Jens at få lov til at deltage i jeres flotte 40 års jubilæumKære Tvind og Kære Britta og Allan, et stort og meget velfortjent tillykke med det flotte og fantastiske jubilæum – det er en meget stor dag i dag for både Tvind og for jer – vi er samlet her for både at fejre Tvind vindmøllen, men også for at sige Tvind mange tak for den store indsats indenfor vedvarende energi i Danmark og for dansk vindmølleindustri

•    Lidt om min baggrund og historie oplevet af mig personligt i mit arbejde hos Vestas Wind Systems A/S:
-    Begyndte mit arbejde hos Vestas i slutningen af 1980 i produktionen – var ansat nr. 13 vindmølle-afdelingen
-    Dengang fremstillede Vestas 22 kW + 30 kW og var lige påbegyndt at producere 55 kW vindmøller – mod Tvind vindmøllens 1725 kW generator-kapacitet
-    Min far forstod slet ikke mit jobskifte og mente bestemt, at det med vindmøller var noget nymodens pjat som ikke ville kunne fortsætte i mange år – han fik næsten ret i hans spådom da Vestas gik konkurs i slutningen af 1986
-    Jeg blev i 1983 indkaldt til udviklingsmøde på Vestas og her fortalte Birger T. Madsen om den fremtidige udviklingsplan for Vestas-vindmøllerne
•    Vestas skulle udvikle en ny pitch-reguleret vindmølle på 150 kW og vinger på 11 m – rotor Ø på 23 m
•    Alle Vestas vindmøller over 100 kW skulle være med drejebare vinger – også kaldet pitch-regulering – som Tvind vindmøllen er udstyret med
•    Næste generation på over 500 kW skulle udover pitch-reguleringen også kunne regulere omdrejningerne på generatorer i et begrænset område
•    Når Vestas ønsker at overskride de magiske 1000 kW eller 1.0 MW, skulle disse vindmøller have pitch-regulering og et større reguleringsområde for generatorens omdrejninger – det har Tvind vindmøllen – ved hjælp af converteren mellem generatoren og det elektriske net
•    Min umiddelbare kommentar var om Vestas skulle til at producere Tvind vindmøller med tårne af beton? – for det var det eneste jeg kunne forstille mig dengang
•    Disse visioner var i 1983 bare meget store – og for mig uvirkelige og langt ude i fremtiden
-    Jeg må ærligt indrømme – at jeg ikke troede på at Vestas nogensinde kom til at udvikle og fremstille så store vindmøller – større end 1000 kW var i 1983 mere end min fantasi kunne forstille sig
-    I 1999 installerer Vestas så en vindmølle med samme effekt, 1750 kW som Tvind Vindmøllen dog med lidt længere vinger – nemlig 32 m og rotor Ø 66 m – V66-1.75 MW
-    Det tog Vestas 16 år at komme fra 55 kW op til samme størrelse som Jeres vindmølle
-    I 2004 brød vi gennem 3.0 MW grænsen med V90-3.0 MW og i dag er vi oppe svimlende 8.0 MW – V164-8.0 MW med vinger på 80 m!

•    Med dette kortfattede historiske tilbageblik vil jeg tillade mig at fremkomme med følgende antagelser:
-    I alle årene frem til år 2000 var Tvind Vindmøllen bare det klare og lysende ”fyrtårn” vi alle forsøgte at indhente – I var vores mål
-    Det sætter det jo meget i relief, at I havde produceret mange kilo watt timer, kWh, i 20 år før vi nåede jeres kapacitet
-    I gjorde med jeres vindmølle det muligt for mig at bevare troen på, at vi en dag også kunne fremstille en vindmølle med samme kapacitet som jeres
-    I har også formået at vedligeholde vindmøllen og endda udvikle og installere ny teknik – for eksempel den nye converter

•    For mere end fyrre år siden havde I, Tvind, modet til at sætte godt gang i debatten om energi – Atomkraft versus andre energikilder – herunder alternative energier som vindkraft

•    I var en meget vigtig del af den store græsrodsbevægelse som tidligt i 1980’erne skabte muligheder for den kommende store danske vindmølle industri

•    Den store opmærksomhed I skabte med dette fantastiske projekt gjorde at vores politikere kom på banen og der blev skabt et grundlag for den nuværende danske vindmølleindustri

•    Jeg vil tillade mig at udtrykke med mine ord – I, Tvind var helt sikkert med til at skabe fundamentet for denne nye industri – I var en del af vores ”vugge”

•    Der har jo været installeret mange andre megawatt vindmøller rundt om i verden – de blev opstillet med vidt forskellige formål – men kun Tvind Vindmøllen eksisterer i dag, for I havde et klart formål allerede for 40 år siden – et helt unikt projekt som jeg ser det

•    I 1998 blev jeg anmodet om at opbygge uddannelsen for vore teknikere primært i Danmark

•    Når vi i dag fortæller alle vore kursister om vindmøllernes historie – informerer vi i alle vore træningscentre om Tvind Vindmøllen og dens lange og fantastiske historie

•    Vi har altid været velkomne herude og det gælder både vore kunder og vore egne teknikere – Kære Britta og Allan, mange tak for jeres altid store gæstfrihed – håber meget vi kan fortsætte det gode samarbejde

•    Efter at vore elever har besøgt jeres vindmølle, har vi altid en udviklende dialog om de forskellige teknologier, som Tvind vindmøllen er bygget på sammenlignet med dem vi anvendte og dem anvender i dag og dem vi kommer til at se i vores nye produkter

•    Opsummering – I påbegyndte en spændende udvikling for fyrre år siden – i mange år var I meget langt foran alle, det var godt, så vi havde noget at vi skulle forsøge at opnå – nu er I et levende bevis på, at man ved at have et stort mod til at overskride grænser og tro på det, kan opnå vigtige ændringer og resultater

•    Jeg vil meget gerne ønske jer og Tvind Vindmøllen de allerbedste vinde for de næste mange år, og jeg håber meget, at den bliver ved med at producere forureningsfri energi til glæde for alle her hos Tvind. Den er også vigtig for min selvforståelse af alternativ energi og vindkraft i Danmark