Eva Martinussen "Tvindmøllen"

Digt skrevet i anledning af byggeriet af Tvindkraft
"A ska lov for der skier en masse ting op i Tvind. Derop er der sandlig ingenting - der går i svind. De ka udnyt det hiele, om det så er æ vind. De vil te å byg en Mølle, der ska tjen lidt peng ind."
Læs hele digtet her.

Tvind Møllen.
A ska lov for der skier en masse ting op i Tvind. Derop er der sandlig
ingenting - der går i svind. De ka udnyt det hiele, om det så er æ vind.
De vil te å byg en Mølle, der ska tjen lidt peng ind.
Det vil godt nok blyw dyer å få det hiele sat i sving, men de er eet ræj
for å ta de stuer spring.
Inden vi hår sjet vos ret manne gong omkring,
hår de såmænd fått rejst djer Mølle, som war det ingen ting.
Men der er li jen ting, der slet eet ska holdes skjul - a ska sæj Jer - o æ Mølle er
der nemlig en klausul.
Den må eet males rød o jen jenneste hjul,
å der sku gjarn en antenne op inden det bløw Jul.

Ja - nu må vi så håb, at det vil blæs rigtig møj, for hejsen ku-et vær, at æ
kraft bløw for sløj. Der sku da eet gjarn blyw altfor møj halløj.
Der sku helst blyw så varm - en ka undvær si trøj.

Å alt det de hver for sig får ud a djer Iyw -
ja - det ka godt vær I tøwes det er nøj sær nøj å skryw. Men det ka de law gødning
aw, - så der ska nok blyw nowen gue grøntsager, som de er fri for å kyew.

Djer naboer rundt omkring er osse hiel duperet - for de hår forstand o rigtig å
taksere - et.
Å de ka nok sie, at det o manne folk er baseret. Hvis de sjel sku law gødning war
det altfor resikeret.

De hår forresten da osse fåt en skuel mier bygget, hvor de ung er i fuld gong
mæ å få tygget
en masse ny lærdom, - så de ka få bygget
en gue ti/værels, - der gjarn sku vær betrygget.

Ja for skam - å en hiel ny sportshal hår de fått.
A tøwes snår ålle a hår sjet nøj så flot.
Æ gwol er lisså blank, som i en eventyrslot.
I sådn en hal ka æ kondital da eet blyw andt end flot.

I ska sie om nowen år er der rejst en hiel bøj.
En rar lille samfund - hvor en hiel masse nøj
er bløwen lawet i stej for det der før war for sløj.
Men om alt det de lawer ska der nok blyw stuer halløj.

Mange hilsener og gode ønsker fra en D.N.S. mor.
Herning 1975..

Eva Martinussen