Thorkild Bjørnvig ”Tvindmøllen”

Hvad er Tvind
Fra Thorkild Bjørnvigs digt: TVINDMØLLEN:


"Hvad er Tvind? Det er bl.a. eksperimentet ingen regering har støttet, ingen politik har regnet .."
Læs hele digtet her..

TVINDMØLLEN

Man har sine sorte øjeblikke,
hvor man spørger sig selv: Hvad hjælper det,
alt hvad der skrives
og håbes
appellerende eller harmfuldt.
Men så sker der noget.
Endelig bygges der et tårn,
som ikke er et Babelstårn
der adspreder og forvirrer
og aldrig kan afsluttes.
Ej heller et prestige- og udsigtstårn.
Men et tårn der får vinger
og bruger just det, alle tårne trodser,
det ene horisontale element,
vinden.

Vinden -
i vor teknologiske verden
det unyttigste af alt -
og undertiden det skadeligste.
Vinden, der pisker havet op,
så boretårne kæntrer,
supertankere brækker
eller driver på klipper
og gør havet, det store moderskød,
til en giftpøl for alt levende.

Vinden, der før tørrede den frugtbare, men nu løsner
den udpinte og forgiftede jord,
hvirvler den op og bort i støvstorme
og efterlader de golde strukturer -
frembringer dødserosionen, der fygende blotter
jordens hofteskåle og ribben.
Vinden, der før drev alle slags skibe hen over havet
og stadig fylder sejl, men nu blot til lyst
eller for de afsides og fattige kystfiskere,
og drejede alle slags møller -
nu endelig atter taget i brug.

Hvad er Tvind? Det er bl.a.
eksperimentet,
ingen regering har støttet,
ingen politik har regnet -
Politik: 'Det muliges kunst -'
tænk at det mulige er så begrænset
og politik sådan indrettet,
at den altid, eller næsten altid, kun fremmer
det, som i forvejen har magten.
Eksperimentet,
vokset ud af kælderens og udhusets
hobbyværksted,
organiseret, taget alvorligt, virkeliggjort
i en målestok, aldrig før prøvet.
Ligesom de gamle katedraler
bygget uden løn, af mange,
faglærte som ufaglærte -
bygget ud af eet motiv: begejstringens,
for at bevise,
hvad der faktisk er muligt.
Småt er smukt,
men stort undertiden også -
en ask, en eg, en californisk kæmperødfyr,
en mølle som denne
med kerubisk vingefang.

Dette er ingen tilbagevenden
til et tidligere stadium,
sålidt som det er resultatet af en lineær udvikling –
¬men en elementær energiform,
de gamle møllers teknologi
af lærred og træ
gentaget på et højere plan,
en spiralagtig genkomst.
Dette er ingen spaltning af stofkernen,
hvis kræfter og stråler,
som ellers findes i nær- eller fjernringe,
kosmisk kredsning
omkring det organiske liv -
nu frigøres truende
eller dræbende midt i det.
Men en snildrig tilvejebragt modstand
mod vinden, hvor den så kommer fra,
omsat til bevægelse, omsat udestruktivt
til energi. I forbund med vinden,
med jordens åndedrag, som bærer
kornets dræ, og frisker op og spreder
lammende tåger
i sindet og i luften.

Fra: Thorkild Bjørnvig: Abeguder, miljødigte 1975-80
Opr: Lyrikbogklubben Borgen-Gyldendal, 1981
Her fra Thorkild Bjørnvig: Samlede digte 1947-93
Gyldendal 1998

Brugeren har ret til én udprint og én download.
Alle andre former for eksemplarfremstilling samt anden benyttelse af teksten omfattet af forfatterens eneret kræver forudgående tilladelse.