Hvorfor møllen blev bygget

Det første spadestik til møllen blev gravet af 400 mennesker på Tvind den 29. maj 1975. Det var elever, deltagere og lærere fra skolerne, der var på Tvind i det år.
Lærerne havde besluttet at bygge verdens største vindmølle for at forsyne skolerne med billig, ren og vedvarende energi.

L02
DSC3600

Det var midt i energikrisens år. Olielandene ville have flere penge for deres olie, og såvel i Danmark som i andre lande var opførelsen af atomkraftværker i kraftig fremmarch. I Danmark havde vi endnu ikke atomkraft, men planerne om opførelsen af atomkraftværker var langt fremme.
Store dele af befolkningen i mange lande var imod. Overalt var der protester. Vi ønskede med opførelsen af møllen at vise, at der var en anden vej at gå. Danmark havde tidligere haft vindkraft, så hvorfor ikke igen.
Mange folk strømmede til Tvind under møllebyggeriet, som blev udført af Mølleholdet, bestående dels af frivillige, der kom til fra nær og fjern, dels nogle af de fastboende lærere.
Byggeriet af møllen tog tre år. Mange beslutninger blev taget undervejs. Hele tiden dukkede nye spørgsmål op. Det var pionérarbejde. Råd blev hentet fra eksperter, men i den sidste ende var det os selv, der måtte træffe alle beslutninger ud fra vores fælles sunde fornuft.

shm1
shby1